KSK Koldín, z.s.

Vítejte na stránkách KSK Koldín, z.s., jsme spolek přátel, kteří se chtějí podílet na rozvoji a obnově kultury a sportu v obci Koldín. Našim cílem je vzbudit zájem veřejnosti, přičemž děti a mládež vychovávat ke kladnému vztahu nejenom k již zmiňovanému sportu a kultuře, ale i ke vztahu k přírodě, ekologii, základním hodnotám lidského života, dobrému sousedskému soužití, vzájemné pomoci, úctě k rodině, tradicím, zvykům, historii a národnímu povědomí. Rádi k sobě přijmeme další členy, kteří se budou společně s námi aktivně podílet na budování našich cílů.

Novinky z facebooku