Výroční schůze KSK – akce 2023

Zápis z členské schůze spolku KSK Koldín, z.s.

Dne 15. 01. 2023 proběhla členská schůze spolku KSK Koldín, z.s. (dále jen „spolek“). Členská schůze byla svolána dne 20. 11. 2022 svolavatelem, Tomášem Nováčkem a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu členské schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

 1. Sečtení listiny přítomných
 2. Schválení programu letošní schůze 
 3. Prezentace akcí spolku za rok 2022 
 4. Prezentace plánovaných akcí na rok 2023
 5. Finanční situací spolku
 6. Volba orgánů spolku – výkonný výbor, předseda, místopředseda a pokladník
 7. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku

Ad 1)

Všichni přítomní, kteří se dostavili na schůzi splňují podmínky pro členství ve spolku. Počet přítomných: 29

Ad 2)

 Předseda sdělil členům počet přítomných a seznámil ji s programem letošní schůze. Předseda navrhnul program schůze s volbou nových orgánů. Program byl schválen pro bylo 28 přítomných, proti 0, zdrželo se 1.

Ad 3) 

Předsedající přítomné seznámil s akcemi, které spolek uspořádal za rok 2022

Ad 4) 

Předsedající přítomné seznámil s plánovanými akcemi na rok 2023

Ad 5) 

Pokladnice přítomné seznámila s finanční situací spolku

Ad 6)

Výkonný výbor byl zvolen následně: 

Miloš Zeman, Aleš Zeman, Tomáš Nováček, Dušan Fogl, Tomáš Absolon, Jiří Stárek, Michal Jeřábek, Martin Tomeš, Luboš Matějka

Předsedou spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Tomáš Nováček. 

Pro bylo přítomných:   28 , proti:  0   ,zdrželo se 1. 

Místopředsedou spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen Dušan Fogl.  

Pro bylo přítomných:   28 , proti:  0   ,zdrželo se 1. 

Pokladníkem spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolena Lenka Tomešová.  

Pro bylo přítomných:   28 , proti:  0   ,zdrželo se 1. 

Ad 6) 

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z členské schůze pověřen Tomáš Nováček

V  Sudslavě dne 15. 01. 2023

Plánované akce na rok 2023

 1. Oprava lavičky a obrázku u lípy směrem na Sudslavu. Garant: M. Zeman
 2. Ukliďme Česko (Koldín).  Garant: L. Tomešová
 3. Rybářské závody. Garant: M. Zeman
 4. Zasazení stromů v příhoně. Garant: M. Zeman
 5. Cyklo výlet. Garant: M. Tomeš
 6. Turistický výlet (Na kiláky s Koldíňáky). Garant: T. Nováček
 7. Tarzan závod – 23.9. 2023. Garant: T. Nováček
 8. Zabíjačka – říjen. Garant: D. Fogl