Ukliďme naše okolí – Ukliďme Česko

Hlavní úklidová akce Ukliďme Česko již proběhla 23.3, ale pojďme se jako KSK připojit k této akci během celého dubna.

Kdy: Celý duben + skupinově 24. dubna jako oslava Dne Země (čtvrtek 22.dubna)

Kde: Kdekoli ve svém okolí – v lese, v obci, okolo domu atd.

Jak: Každý dle svých sil a možnosti uklidí část přírody a zašle fotku úklidu do whatsapp skupiny

Co za to: Dobrý pocit a pro každého, kdo se zapojí diplom a malá odměna!

NA JAKÉ ODPADY DÁVAT PŘI ÚKLIDU POZOR A JAK SE ZACHOVAT

● V případě nálezu nebezpečného odpadu – azbestu, nádob s nebezpečnými látkami,
uhynulých zvířat apod. s nimi nemanipulujte a odešlete hlášení o nálezu do systému
www.ZmapujTo.cz.
● V případě nálezu injekčních jehel nebo munice s nimi nemanipulujte, a neprodleně
o nálezu informujte Městskou policii nebo Policii ČR (156, 158).
● V případě nálezu tlakových nádob zajistěte, s nimi nemanipulujte, a neprodleně
informujte o nálezu Hasičský záchranný sbor (150).
● V případě nálezu cenných věcí (mobilní telefony, starožitnosti, apod.) má nálezce
povinnosti oznámit nález místně příslušnému městskému nebo obecnímu úřadu.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ÚKLIDU

● Účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou
odpovědnost za bezpečnost svých dětí.
● Při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a
při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost a
především bezpečnost dobrovolníků ve svém okolí.
● Nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či
utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.
● Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte
reflexní vestu, nebo reflexní prvky.
● Během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná
nařízení státních institucí (COVID 19). Používejte desinfekci, po akci si umyjte ruce.
● V případě odděleného sběru tříditelného odpadu (plast, kovy, suchý papír) jej
můžete také vložit do nejbližších nádob na tříděný odpad, které najdete v aplikaci
www.KAMsNIM.cz

Jak zatočit s odpadky – pdf