Kalendář akcí 2019

Březen:

sobota 30.3. od 8:30 Dětský rybářský závod – koldínká nádrž, 30 stanovišť, zákaz zakrmování, 2 kategorie – děti s rodiči a pouze děti. Dětem pouze pomáhat, nikoliv chytat za ně. Startovné 50,-

Duben:

neděle 14.4. ve 13:00 Úklid Koldína a jeho okolí – Den země, úklid + poznávání stromů, připomenutí jak správně třídit odpad a jaká je doba rozkladů.

Květen:

sobota 18.5. Na kiláky s Koldíňáky – sportovní pochod

Červen:

pátek 28.6. Vítání prázdnin v Příhoně – DJ Márty nebo Mogul

neděle 30.6. Dechovka

Červenec:

pátek 26.-27.7. Středověk v Příhoně

Srpen:

sobota 31.8. Stanování – stanování v koldínským příhoně

Září:

sobota 28.9. Koldínský Tarzan – 4.ročník překážkového běhu pro děti

Listopad:

sobota 2.11. od 17:00 Lampionkování – průvod s lampiony

Prosinec

sobota 30.11. od 17:00 Rozsvícení vánočního stromečku (Jarmark)

 

Kalendář akcí 2018

Březen:

31.3. Dětský rybářský závod – koldínká nádrž, 30 stanovišť, zákaz zakrmování, 2 kategorie – děti s rodiči a pouze děti. Dětem pouze pomáhat, nikoliv chytat za ně. Startovné 50,-

Duben:

22.4. ve 13:00 Úklid Koldína a jeho okolí – Den země, úklid + poznávání stromů, připomenutí jak správně třídit odpad a jaká je doba rozkladů.

Květen:

12.5. Na kiláky s Koldíňáky – pochod s hledáním pokladu a opékáním buřtů

Červen:

24.6. Nedělní odpoledne s Dolnovankou – 13:00 vystoupení dětí z Koldína a od 14:00 už bude prostor pro dechovou kapelu Dolnovanka z Dolního Újezda

29.6. Vítání prázdnin v Příhoně – dětské odpoledne a od 20:00 taneční zábava s kapelou 4 WATTY

Srpen:

1.9. Loučení s létem – stanování v koldínským příhoně

Září:

28.9. Koldínský Tarzan – 3.ročník překážkového běhu pro děti

Listopad:

2.11. od 17:00 Lampionkování – průvod s lampiony

Prosinec

1.12. v 17:00 Rozsvícení vánočního stromečku

23.12. ve 13:00 Krmelec

Akce 2017

Duben:

15.4. Dětský rybářský závod

První ročník závodu se konal na místním koupališti, kde přezimují ryby z okolních rybníků, které má na starost porybný Karel Jeníček. Právě díky panu Jeníčkovi jsme měli možnost tento závod uskutečnit a za to mu velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci s ním.

Závod se konal přednostně pro koldínské děti z důvodu omezené kapacity závodních stanovišť, kterých bylo 30. Za 2 hodiny závodu, který byl rozdělen na 2 kola, se vylovilo přes 140 ryb z 600 nasazených v koupališti. Nejdelší chycená ryba měřila  51cm a vítězný součet úlovků byl 806 cm.

Jelikož chceme, aby byly závody co nejspravedlivější, vzali jsme si z prvního ročníku ponaučení a pro příští závody upravíme jak pravidla lovu, tak i soutěžní kategorie.

Doufáme, že si závody všichni užili a že se příští rok opět setkáme na druhém ročníku, který se bude konat koncem března 2018.

 <Fotky z akce zde>

29.4. Úklid Koldína a jeho okolí

Jelikož je velmi důležité vychovávat děti ke kladnému vztahu k přírodě a ekologii, rozhodli jsme se, že budeme pravidelně a to minimálně jednou za rok pořádat společný úklid Koldína a jeho okolí. „Den země“ je k tomu jako stvořený a byla by velká škoda nevyužít tento jarní den k procházce naší vesnicí a blízkou krajinou, vzít s sebou děti a spojit příjemné s užitečným. Chtěli bychom, aby si všichni, ne jenom děti, uvědomovali, jak dlouho trvá naší přírodě vypořádat se s odpadem, kterým bezohlední lidé nepochopitelně zatěžují a hyzdí naši krajinu, ve které žijeme. Chtěli bychom, aby naše děti uměly třídit odpad a chovat se v přírodě tak, aby šly ostatním příkladem.

Prvního ročníku úklidu Koldína a jeho okolí s KSK se zúčastnilo 13 dětí a 8 dospělých. Děti dostaly kartičky, ze kterých se dozvěděly, jak dlouho trvá přírodě rozložit různé druhy odpadu. Doufáme, že se k nám příští rok přidá víc pomocníků, kterým záleží na tom, abychom to měli v Koldíně hezké – bez odpadků v krajině.

Květen:

14.5. Na kiláky s Koldíňáky

<zde fotky z akce>

Červen:

30.6.  od 17:00 do 19:00 Vítání prázdnin v Příhoně – sportovní soutěže pro děti

od 20:00 Vítání léta pod hvězdami – taneční zábava s kapelou Beeton

Září:

28.9. Koldínský Tarzan – překážkový běh pro děti

Listopad:

3.11. Lampionkování – průvod s lampiony

Prosinec:

2.12. v 17:00 Rozsvícení vánočního stromečku


31.12. v 18:00 ohňostroj nejen pro děti